QBox

parallax-image

Hållbarhet på QBOX


Klimatrapport för 2018

Vi har under 2018 mer än halverat vår klimatpåverkan från förgående år, främst genom att ha vi har flyttat konferenser till Norden och har på så sätt minskat våra flygresor.

Vårat utsläpp blev för 2018 blev 19 ton CO2e jämfört 46 ton CO2e för 2017.

Vi har även i år valt att kompensera för vårat klimatutsläpp i ett projekt som röstats fram. Årets projekt blev Duran Rambun i Indonesien. Det syftar till att skydda skogen i hjärtat av Sumatra, vilket man gör genom månatliga patrulleringar, samtidigt som man mäter och rapporterar skogstillväxt och biodiversitet.

Vi klimatkompenserar för 240% av klimatutlsläppet, vilket i år ledde till att vi kompenserade för motsvarande 65 ton CO2e med hjälp av ZeroMission. Positivt för klimatet med andra ord! 

Klimatrapport 2017

Vi verkar aktivt sedan 2017 för ett mer hållbart samhälle. Som företag påverkar vi miljön genom våra val och är därmed en del av ett vår tids största problem. För att vända detta och bli en del av lösningen arbetar vi aktivt med att synliggöra vår del i helheten. Vi började med att identifiera företagets koldioxid-avtryck och fokuserar initialt på hur vi kan minska det. I kombination med ett ökat internt intresse gör vi olika investeringar i projekt som minskar den globala klimatpåverkan.

ZeroMission har hjälpt oss längs vägen och stöttat med ideer och investeringsråd.

Utsläppt CO2

För året 2017 gjordes en intern datainsamling, vilken sedan låg till grund för en klimatkompensationsberäkning.
Datat räknades om mha ZeroMissions beräkningsmodell till ton CO2, vilken gav att QBOX var totalt ansvarigt för utsläpp av 46 ton C02. Utav dessa presenteras här top fyra kategorier av utsläpp, samt alla resterande samlade som “övrigt”, i tabellform nedan.

Vad vi har gjort

2017 kompenserade QBOX för 46 ton CO2-utsläpp, genom sponsring av det internt framröstade Gold Standard-certifierade projektet
Solvatten i uganda.

Solvatten i uganda

Från ZeroMissions hemsida:
“Solvatten är en svensk uppfinning som renar och värmer vatten. Produkten räddar liv då den effektivt förhindrar spridning av vattenburna sjukdomar. Genom att kombinera flera väldokumenterade metoder för vattenrening kan Solvatten ge mellan 11-33 liter drickbart vatten per dag, liksom varmt vatten att använda för såväl personlig hygien som för andra syften. Samtidigt ger Solvatten klimatnytta genom att minska behovet av ved, träkol och andra bränslen.”
Läs mer på ZeroMissions hemsida om projektet Solvatten i Uganda eller direkt på Solvattens hemsida.

Foto: Solvatten AB

Vad gör vi nu?

  • Strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck utifrån våra uppsatta mål
  • Gör en årlig beräkning av vårt koldioxidavtryck, med samma eller bättre precision än föregående år
  • Klimatkompenserar enligt vår årliga beräkning

Mål

Att minska vårt koldioxidavtryck för våra flygresor med 25% till 2019
Att öka precisionen i datat vi baserar vår klimatkompensationsberäkning på
Att erbjuda alla anställda installerade energimätare i hemmet, så vi som individer fokuserar på det vi kan påverka även privat