QBox

Välkommen till oss John Leijonhufvud!


Uncategorized

John Leijonhufvud har lång erfarenhet från arbete med teknisk test och systemutveckling, och kommer närmast från en anställning på Handelsbanken. Han ser fram emot att utmanas och inspireras av kollegorna på qbox och att få tillföra teknisk kompetens på uppdrag i olika organisationer. På fritiden bygger han modelljärnvägar, älskar friluftsliv och är en riktig datanörd.

Den första datorn John hade var en Sinclair ZX Spectrum i början på 80-talet. Maskinen hade begränsningen att det bara gick att spara arbetet till kassettband, och innan han hade en bandspelare försvann arbetet när datorn stängdes av. När han sedan fick möjligheten att spara började han skriva mer avancerade program, även om kassettlagringen inte alltid var helt tillförlitlig.

  • Ett av de första ”administrativa systemen” jag skrev var städa rummet-systemet. Jag hade en process för hur städningen skulle utföras, hade en highscore-lista för varje moment och kunde se hur min städprestation utvecklades över tid. Redan som 12-åring arbetade jag alltså med KPI:er!

 

Kod ska hålla hög kvalitet

Under uppväxten köpte John många datatidningar. Ofta fanns det flera sidor med programkod, och när han skrivit in den i datorn fick han ett litet spel. En sommar när John var hos sin pappa i Italien hittade han ett tungt kuvert från en programmeringskompis i brevlådan.

  • Kompisen hade skrivit ett spel på säkert 40 sidor kod och jag satt och läste källkoden och försökte förstå vad spelet gjorde. Datorn var hemma i Sverige så det blev till att torrköra programmet med papper och penna. Det var som ett sorts omvänt korsord.

Det var alltid självklart för John att han skulle arbeta med datorer och systemutveckling. Men att han kom in på kvalitetssäkring och systemarkitektur beskriver han som en tillfällighet. Han har djup förståelse för tekniken och lägger stor vikt, inte bara vid att koden får jobbet gjort, utan att den är skriven på ett bra sätt.

  • Kvalitet kan inte mätas bara i det synliga resultatet. När man exempelvis beställer en köksrenovering förväntar man sig så klart att det ska bli ljust och fräscht, men för att verkligen se att jobbet är bra gjort under ytan måste man förstå hantverket. Ett grundligt arbete gör stor skillnad över tid.

 

Bästa valet för utveckling

Efter drygt åtta år på banken var John redo för något nytt och valde mellan att söka en ny traditionell anställning på ett liknande företag, återgå till att arbeta i sitt eget enmanskonsultbolag som han drev under 13 år före Handelsbanken, och att ta anställning på ett konsultbolag.

  • Att återgå till konsultandet lockade eftersom jag får uppleva fler organisationer och problemvinklar inom en given tidsrymd jämfört med vanlig anställning. Jämfört med ensamkonsultande erbjuder qbox ett socialt och professionellt sammanhang utanför uppdragen med kollegor som peppar och stöttar. Anställningsformen ger mig total frihet och full kontroll samtidigt som jag har en direkt koppling mellan prestation och ersättning.

 

Scout, cyklist och modellrallare

På fritiden tycker John om att ägna sig åt friluftsliv och att röra på sig. Han cyklar gärna till jobbet och är scoutledare, men han är även en inbiten datanörd, så det blir en hel del spel och programmering. Energifrågor är också ett stort intresse både från ett miljö- och teknikperspektiv. För tio år sedan fick han smak för modelltågshobbyn.

  • Modellrallandet ger en lekfull kombination av handgripligt konstverkande, med digitalelektronik och robotik. Det är en härlig känsla att se mitt program styra till exempel servomotorer på det sätt som jag avsett. Det är lite mer påtagligt än i mitt dagliga arbete med databaser och administrativa system.

John bygger modelljärnväg i moduler, enligt en standard från den tyska modelltågsföreningen FREMO (Freundeskreis Europäischer Modellbahner). Den talar om hur modulerna ska byggas för att passa ihop både körmässigt och utseendemässigt med andra modulbyggares alster. När de ses bygger de ihop modulerna till en enorm tåganläggning som kan fylla till exempel en handbollshall och sedan leker de tågtrafik med riktig tidtabell och trafikledning på samma allvar som om det gällde eftermiddagsrusningen i Stockholms pendeltågstrafik.

  • I leken är det tillåtet att fantisera och att prova olika saker, och jag tänker att agil systemutveckling öppnar upp för de saker som en lek kännetecknas av. Det bejakar experimenterandet och man både får och ska utmana, prova nytt och göra fel. Det är viktigt att omge sig med bra lekkamrater, oavsett om man ska bygga ett banksystem, åka på en konferens eller om man ska bygga en modelljärnväg.