QBox

Ett konsultbolag med en hållbar modell


Hållbarhet, Livsbalans, Organisation, Välgörenhet

Vi brukar beskriva qbox som en plattform för effektiv konsulting. Men under årens lopp har hållbarhetsfrågan fått en allt mer central roll när vi träffas och pratar om vad som är viktigt. Dels den personliga hållbarheten för oss som jobbar på qbox, men också klimatet och att vara ett positivt bidrag till samhället vi verkar i.

För elva år sedan grundades qbox för att ge seniora testkonsulter friheten att driva sin egen utveckling och styra sin tid. Företaget erbjuder en plattform som gör det enkelt att jobba som konsult på ett framgångsrikt sätt. Det finns ingen agenda ovanifrån att förhålla sig till utan företagets kultur tar avstamp från individernas värderingar och drivkrafter, och formas genom intressen och samtal i gruppen.

– Jag brukar beskriva qbox som en experimentlåda som utvecklas utifrån det vi konsulter tar med oss dit, säger Kristoffer Rönnblom som har arbetat som testkonsult i 15 år, varav fyra år på qbox.

I och med att bolaget inte har som mål att maximera intäkterna kan företagsledare och medarbetare ha väldigt öppna samtal med varandra.

– Snarare än att pusha varandra att jobba några timmar extra uppmuntrar vi varandra att fatta hållbara beslut. Som att träna på lunchen, eller gå ner i arbetstid för att få livspusslet att gå ihop.

Företaget ger en möjlighet att göra skillnad

Sedan starten har qbox varje år skänkt pengar till någon välgörande organisation, däribland Unicef och mustaschkampen. 2020 gick bidraget till ett lokalt initiativ i Stockholm som heter ”Vid din sida” och som hjälper äldre människor som hamnat i hemlöshet på grund av fattigdom.

– När vi har ett överskott känns det självklart att bidra, och vi har som riktmärke att skänka ungefär lika mycket pengar som julfesten kostar, säger Christian Grenander som är en av qbox grundare.

Flera konsulter är engagerade i klimatfrågan och har tagit med sig olika idéer in i experimentlådan. Kristoffer Rönnblom drev exempelvis ett initiativ där flera konsulter gick ihop och förhandlade fram ett bra pris på elcyklar.

– Det är lätt att skapa positiva ringar på vattnet, och det blir roligare när vi gör det tillsammans och smittar varandra med goda idéer, säger Kristoffer.

Investerar för klimatet

Sedan ett par år tillbaka arbetar qbox för att minska verksamhetens klimatavtryck, genom exempelvis att konferera mer lokalt. Idag kompenseras också företagets faktiska koldioxidutsläpp genom investeringar via ZeroMission. Ett av projekten som sponsrats är en svensk uppfinning som heter Solvatten som gör det möjligt att rena vatten i en plastdunk med hjälp av solen istället för att elda med ved för att koka vattnet. Utöver minskade koldioxidutsläpp får det även positiva effekter på människors hälsa.

– Medvetenheten om i vilken utsträckning det vi gör genererar utsläpp bidrar till att vi minskar vårt avtryck. Nu senast hade vi en konferensresa utanför Bro och jag åkte dit på min elcykel, säger Christian Grenander.