QBox

Vad kan ett konsultbolag göra för klimatet?


Hållbarhet, Konsultbolag, Uncategorized

Vi kan inte fortsätta som tidigare, det håller inte planeten för. Men vad ska man göra, och kan man ens göra skillnad som en liten spelare? Sedan flera år tar vi på qbox steg för att minska och kompensera våra utsläpp, och nu ökar vårt engagemang ytterligare genom att investera i teknik för koldioxidinhämtning.

Eftersom klimatet är en hjärtefråga för flera av våra konsulter har det fallit sig naturligt för oss att ta på oss ledartröjan och gå före lagstiftningen. När vi ses pratar vi mycket om klimatet, och vi tar oss an den här tuffa frågan på ett så konstruktivt sätt som möjligt, och utifrån vad vi kan göra. Som bolag har vi gjort en genomlysning av allt vi gör, från resor hela vägen ner till hur mycket el hemsidan drar.

Även om vi är små är det viktigt att minnas att allt skapar ringar på vattnet, säger Linus Tingdahl som är konsult qbox.

 

Gör allt med en större eftertänksamhet

Linus har själv ett stort engagemang i klimatfrågan. Han handlar gärna begagnat både privat och till jobbet och var tidig med att skaffa elbil som tjänstebil. Idag har alla qbox-are som har tjänstebil antingen elbil eller el-hybrid. Linus också varit drivande i frågan att dra ner på antalet resor, samt att det ska finnas ett alternativ till flyg när vi åker på konferensresa.

Den som inte vill flyga ska inte bli exkluderad, och sist när vi åkte till alperna var det oväntat många som valde tåg.

Den största skillnaden mellan då och nu är att vi gör allting med en större eftertänksamhet.

För några år sedan var vi på skotersafari. Det skulle vi gärna göra igen, och nu har vi kontakt med ett företag som gör elsnöskotrar och har bett dem att höra av sig när det är skarpläge

Vår tids viktigaste fråga

Vår konsult David Högberg som har ett stort engagemang i klimatfrågan menar att omställningen till ett mera hållbart samhälle är vår tids viktigaste utmaning. En viktig anledning till att han valde att börja på qbox var att han upplevde att vi har en medvetenhet i klimatfrågan och han är drivande i frågan hur vi som företag kan bidra till förändring.

– Många tänker på klimatomställningar som en uppoffring, men om man tar sig tiden att informera sig inser man snart att den riktiga uppoffringen vore att inte genomföra radikala förändringar nu. Min förhoppning är att det ska bli lika naturligt för företag att diskutera klimatomställning som att det är att prata om bokslut, försäljning och rekrytering.

För att utforska hur vi som bolag bäst kan bidra gjorde David en kartläggning av olika typer av klimatkompensation och klimatåtgärder. Som teknikbolag ligger det nära till hands för oss att investera i teknik och då kom koldioxidupphämtning upp som alternativ. Företaget Removement gör det möjligt för oss som liten spelare att vara med och bidra till utvecklingen av klimatfrämjande teknik.

Vi kan inte förlita oss på att framtida teknologi kommer att lösa de problem vi har idag, men vi vill vara med och bidra till lösningar som har potential att långsiktigt binda koldioxid, säger David.

Tre tips för klimatet

  • Informera dig!

Det minsta alla människor kan göra är att informera sig. Ju mer vi vet desto enklare blir det för oss att göra meningsfulla handlingar för klimatet. Vi tipsar om att titta på David Attenboroughs ”A life on our planet” som finns på Netflix och att botanisera på ted.com. Sök på ”climate”.

  • Gör förändringar i ditt eget liv

Vi behöver minska användningen av fossila bränslen och utforska hur vi kan göra det vi gör i dag på ett mer hållbart sätt. De flesta vet vid det här laget att flygresor är en av de största utsläppsbovarna och det lilla fönstret i mänsklighetens historia då vi bekymmerslöst kunde susa omkring i världen genom att bränna kopiösa mängder fossila bränslen har stängts och går inte att öppna igen. – ”Nu får vi återupptäcka det sköna i långsamma resor och vara mera nyfikna på det som finns närmre. Personligen tycker jag det skulle vara underbart med tågcharter till Italien”, säger David.

  • Lägg press på beslutsfattare

En framgångsrik klimatomställning förutsätter en systemförändring som bara kan göras på politisk nivå. Det viktigaste vi som individer kan göra är att sätta press på beslutsfattarna. Förändring kommer först när vi kräver det.