QBox

Kan vi experimentera oss ur kompetensbristen?


fresh, Frilanslivet, Hållbarhet, Konsultbolag, Talang

Skulle det kunna vara så att kompetensbristen i IT-branschen inte bara handlar om att antalet kvalificerade individer är för lågt, utan att vi helt enkelt inte är kreativa nog när vi letar talang? En idé är att vi slutar sortera bort konsulter som inte jobbat så länge, utan att vi i stället skapar goda förutsättningar för dem att lyckas, till exempel genom att ge dem en plats i ett nätverk med en stor samlad erfarenhet. Vi frågade Helena Sjöström, vice vd på NOX, hur hon ser på saken.

NOX är en konsultförmedlare som verkar i hjärtat av gigekonomin. De hjälper sina kunder att kompetensförsörja genom att handplocka specialistkompetens som bidrar till någon del av kundens digitala transformation. Helena Sjöström arbetar som vice vd och har huvudansvaret för försäljningen och arbetar nära både nya och gamla kunder.

Under sina 17 år i konsultbranschen har Helena sett en teknikutveckling som går allt snabbare, och en allt större komplexitet i de utmaningar organisationer och team ställs inför. Samtidigt har bristen på kompetens blivit alltmer uttalad. Hon tror att vi behöver vara öppna och nyfikna på nya sätt att arbeta med sin kompetensförsörjning.

  • Vi behöver testa nya vägar framåt, reflektera kring hur det går och våga vara lyhörda under resans gång. Att plocka in unga konsulter är inte hela lösningen på kompetensbristen i branschen, men att rekrytera utifrån förmågor snarare än erfarenhet är ett nytt grepp som är värt att utforska. I rätt kontext tror jag att det kan fungera utmärkt, säger Helena.

 

Vad innebär det att ha kort erfarenhet?

När Helena klev in på arbetsmarknaden var den gängse synen fortfarande att den som har arbetat längst har störst kompetens. Men den snabba teknikutvecklingen gör att individer idag aldrig når punkten då de är klara med sin kunskapsackumulering. Specialister inom IT behöver ständigt växa och utvecklas för att hålla sig relevanta, både erfarenhetsmässigt och kunskapsmässigt.

Eftersom förändringstakten är så snabb blir det allt svårare att hitta en person som har erfarenhet av precis det som ska göras. Helena menar att dagens organisationer behöver bygga en kultur som har ett aktivt fokus på lärande och öppenhet.

  • Det finns absolut en dimension i lång erfarenhet som är viktig, men jag tänker att vi behöver utmana den gamla föreställningen att det finns en given värdering mellan ”junior” och ”senior”. Jag tänker att den som är ung kan bidra med sina förmågor och ett nytt perspektiv, och därmed vara en viktig del i att lösa en uppsättning helt nya problem, säger Helena.

Om qbox fresh

qbox fresh fungerar som en plantskola för mindre erfarna konsulter och kännetecknas av kostnadseffektivitet och snabb tillgänglighet. Konsulterna har utbildning inom test och QA samt viss branscherfarenhet. När de färska konsulterna är ute på uppdrag har de tillgång den samlade kompetensen hos våra erfarna qbox-konsulter, och blir en del av det gemensamma lärandet. Med qbox fresh har du chansen att fånga en stjärna på vägen upp.