QBox

Morgondagens konsultbolag


Flexibilitet, Gig, Konsultbolag, Organisation

Vi ser trender i konsultbranschen som kommer leda till stora förändringar på sikt. Mycket tyder på att vi går mot en mer fragmenterad företagsstruktur i jakten på högre effektivitet, ökad flexibilitet, gladare kunder och konsulter.

Du har säkert hört termen Gig Economy förr, alternativt Sharing Economy, eller på svenska delningsekonomi. Konsultvärldens motsvarighet till det är kortare gig som levereras av mindre bolag/individer som förmedlas av tredje part. Tänk Uber eller AirBnB. För oss i konsultbranschen betyder detta att bolagens säljare och konsulter inte längre har samma arbetsgivare.

Snabbare kvalitativ matchning

De stora konsultbolagen står inför ett skifte när kortare gig blir mer tillgängliga. Varför händer detta just nu? Kvaliteten på profilmatchningar blir högre hela tiden tack vare den höga automatiseringsgraden, läs: LinkedIn/Cinode med flera. Detta möjliggör en snabbare kvalitativ matchning som leder till att rena mäklarbolag med stor framgång kan försörja kunder med experter. Den rådande konjunkturen bidrar även till att konsulter i allt större utsträckning väljer att lämna de stora bolagen för mindre eller frilansmodeller.

Nu kanske ni tänker att paraplyorganisationer, med exklusiva avtal som låser in konsulter i en säljorganisation, kommer undan? Det är samma trend här, då det viktiga är flexibiliteten och inte det exklusiva avtalet. Så nej, den formationen får det också svårare framöver.

Stora konsultbolag delas upp

Vi har än så länge bara sett början på detta. Vissa större konsultbolag, med traditionell modell, kommer delas upp i en säljorganisation och ett rent konsultbolag. Där säljbolagets främsta uppgift är ramavtal och tjänsteleveranser helt frikopplat från konsultdelens coachande och kompetensbyggande roll.

På säljsidan finns inget incitament att anställa konsulter då tillgången på kompentent personal i allt större utsträckning hittas bland frilansare eller som anställda på mindre bolag. Det erbjuder en flexibilitet som slutkunden kräver.

Konsulten väljer flexibelt alternativ

Hur påverkas konsulterna själva? De seniora konsulterna väljer med tiden att ansluta sig till ett mindre konsultbolag som följer den nya modellen, utan säljare eller onödig inlåsning, eller att bli frilans. Konsulten väljer ett flexibelt alternativ som erbjuder bäst mervärde för just den konsulten.

Mäklarbolagens utmaning framöver är att sälja och leverera högvärdestjänster, inte bara huvuden. Mäklare som säljer experter kommer lyckas oerhört bra i den här förändringen. En kvalitativ match och en tillräckligt stor stock av expertkonsulter bildar de bolag som erbjuder morgondagens tjänster.