QBox

Alla Automatisering Flexibilitet Gig Guide Hållbarhet Konsultbolag Livsbalans Organisation Teststrategi Välgörenhet

Ett konsultbolag med en hållbar modell

Hållbarhetsfrågan på qbox har fått en allt mer central roll när vi träffas och pratar om vad som är viktigt. Både den personliga och klimatet.

Morgondagens konsultbolag

Vi ser trender i konsultbranschen som leder till en mer fragmenterad struktur i jakten på högre effektivitet, ökad flexibilitet, gladare konsulter och kunder.

5 steps creating a hands-on Test Automation Strategy

Are you looking to kickstart your development teams test automation efforts and make a solid move towards a more modern way of working? Read on!